2016-06-20|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

16 czerwca 2016 roku podczas Jubileuszu 10-lecia Młodzieżowej Rady Miasta Lublin rozdano nagrody najbardziej zasłużonym w pracy z młodzieżą osobom. Jedną z czterech nagród otrzymała pośmiertnie pani Joanna Świtkowska, która była wieloletnim pedagogiem, wychowawcą, szkoleniowcem w Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Wychowała kilka pokoleń wspaniałych sportowców, którzy zdobyli niezliczoną ilość medali, założyła pierwszą w Lublinie szkółkę pływacką dla niemowląt Bobo Swim. Pełniąc w ostatnich latach życia funkcję wicedyrektora naszego gimnazjum, była zaangażowana w pracę na rzecz społeczności naszej szkoły. W jej imieniu nagrodę przyznaną przez młodzież Lublina odebrała pani Zofia Pizoń – mama pani Joanny. Był to dla wszystkich bardzo wzruszający moment.