2016-10-11|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Biuro Organizacyjne
X Miejskiego Konkursu Recytatorskiego przypomina o terminach kolejnych etapów:

I ETAP -       8 września – 13 października – I etap eliminacji w szkołach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach kultury, świetlicach i klubach osiedlowych.
do 18 października – przyjmowanie zgłoszeń uczestników II etapu, wyłonionych w eliminacjach środowiskowych.
II ETAP -    26–  27 października – II etap eliminacji wyłaniający kandydatów na laureatów Konkursu. Sala prób nr 1 Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”,  ul. Peowiaków 12 (I piętro w budynku Centrum Kultury). 
III ETAP -   28 listopada – III etap eliminacji – finał miejski – Koncert Laureatów połączony  z wręczeniem nagród. Miejsce w którym odbędzie się Koncert zostanie podane w terminie późniejszym.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN I MATERIAŁY DO POBRANIA NA STRONIE 
http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6122&Itemid=300