2016-10-26|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego i gimnazjów lubelskich do udziału w konkursie o św. Barbarze i tradycjach górniczych. Celem konkursu jest: propagowanie wiedzy na temat św. Barbary oraz tradycji, obrzędów i zwyczajów górniczych.

Patronat nad Konkursem objęli: Arcybiskup Metropolita Lubelski, Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej, Starosta Łęczyński oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej www.zsg-leczna.pl w zakładce Młodzież/Konkursy.

Konkurs figuruje w wykazie olimpiad i konkursów na stronie www.katecheza.lublin.pl