2016-11-10|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

  18 października 2016 r. po raz pierwszy rozdane zostały certyfikaty miejskie "Szkoła Promująca Zdrowie" dla szkół, przedszkoli i placówek Lublina.
Nasze gimnazjum otrzymało taki certyfikat. Uroczystość odbyła się podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie w SP nr 40. Certyfikaty wręczał prezydent Krzysztof Żuk. Szkoła Promująca Zdrowie zapewnia warunki sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, w której pracownicy, rodzice, dzieci i młodzież nie tylko poznają właściwe sposoby postępowania, ale przejmują je jako normalne i podejmują konkretne działania na rzecz ochrony zdrowia własnego i innych ludzi.
asze gimnazjum reprezentowali: pani Mariola Krawczyk - dyrektor szkoły, pani Ewa Ćwik - szkolny koordynator zdrowia oraz uczniowie klasy III c. Po części artystycznej gimnazjaliści i licealiści wzięli udział w pokazach samoobrony i pokazach sztuk cyrkowych.