2016-12-04|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Zapraszamy uczniów do udziału w XIII Regionalnym Konkursie Informatycznym Dzień Bezpiecznego Komputera.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów światowego dnia bezpiecznego Internetu, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorem Konkursu Informatycznego jest Zespół Szkół  Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy  współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Lublinie.
Organizacja Konkursu
•       konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i regionalnego.
•       etap szkolny przeprowadzany jest na terenie zgłoszonej placówki z wykorzystaniem zadań przesłanych przez organizatora – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego.
•       etap regionalny przeprowadzany jest w siedzibie organizatora, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez placówkę.

 
Załączniki do pobrania:
Oswiadczenie_rodzicow.docx
Regulamin_XIII_regionalnego_konkursu_dzien_bezpiecznego_komputera.pdf