2017-02-13|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Pracownia Słowa Centrum Kultury w Lublinie zaprasza do udziału w


 
XII Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Ukraińskiej
 
W konkursie uczestniczyć mogę recytatorzy i śpiewający poezję, którzy ukończyli 15 lat, prezentując dwa utwory literatury ukraińskiej (dwa wiersze lub poezja i proza).
Turniej Wojewódzki dla reprezentantów województwa lubelskiego odbędzie się 15 marca 2017 r. w Centrum Kultury w Lublinie.
Zgłoszenia do 8 marca poprzez przesłanie karty zgłoszenia drogą mailową, listowną lub osobiście.
 
Laureaci Turnieju Wojewódzkiego będę reprezentować nasz region podczas finału Konkursu odbywającego się podczas
Jubileuszowych X Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa
31 marca - 1 kwietnia, Lublin.
Dodatkowe informacje edukacja@ck.lublin.pl

 
Załączniki do pobrania:
2017_UKR_KARTA_UCZESTNIKA_WOJ_LUB.doc
2017_UKR_regulamin_woj.pdf