2017-03-01|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

  W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 11 oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Educatores serdecznie zapraszamy uczniów  gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do 
 udziału w III Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym "Lublin - daj się  oczarować" oraz bezpłatnych warsztatach fotograficznych „Talenty -  mojemu miastu” organizowanych w ramach VII Wojewódzkiego Konkursu 
 Artystycznego 7 Talent.

 
Załączniki do pobrania:
Formularz_zgloszeniowy__konkurs_fotograficzny.docx
Informacje_o_konkursie_fotograficznym.docx
Regulamin_konkursu_fotograficznego.docx
Zalacznik_1_Formularz_zgloszeniowy_warsztaty_FOTO.docx
Zalacznik_2___Zgoda_opiekuna.docx
Zaproszenie_na_bezplatne_warsztaty_fotograficzne.docx