2017-03-12|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Wzorem lat ubiegłych kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie pod hasłem: „Najciekawsze miejsca/zabytki landów niemieckich w ilustracjach dzieci i młodzieży”.
 
Konkurs, jak w latach poprzednich, kierowany jest do uczniów z dwóch grup wiekowych: szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Każda praca powinna być nie większa niż format A3, wykonana samodzielnie (przez 1 osobę), podpisana i zawierająca opis, co dokładnie przedstawia.
Na odwrocie pracy powinno znaleźć się również nazwisko i imię nauczyciela (nauczycieli) przygotowujących ucznia danej pracy.
 
Wszystkie prace prosimy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin do max. 8 maja 2017r.
 
Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w przedsięwzięciu do dnia 24.03.2017r.

 
Załączniki do pobrania:
ZAPROSZENIE_KONKURS_PLASTYCZNY_2017.pdf