2017-03-13|Umieszczone w: G11, Język polski, |przez: Małgorzata Kącka

Konkurs Poezji Miłosnej "Powiedz mi, jak mnie kochasz"

"Kochać - jak to łatwo powiedzieć,
Kochać - tylko to, więcej nic...
W tym słowie jest kolor nieba,
Ale także rdzawy pył gorzkich dni."

/ P. Szczepanik: "Kochać"/

7 marca 2017 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Konkursu Poezji Miłosnej, którego celem jest uwrażliwianie młodzieży na piękno i bogactwo poetyckiego języka, promowanie młodych talentów oraz inspirowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej.
Uczniowie prezentowali się w dwóch kategoriach : interpretacji głosowej wybranych tekstów poetyckich różnych autorów oraz twórczości własnej.
 Wystąpienia uczniowskie oceniane były przez jury w trzech aspektach: dobór repertuaru, interpretacja głosowa i ogólne wrażenie artystyczne.

Oto wyniki:

 I m. - Piotr Jachniacki z kl. I A  - za wokalną interpretację poezji miłosnej .

WYRÓŻNIENIA:

* Aleksandra Latkowska z kl. III B  - za aktorską interpretację wiersza "Jeżeli miłość jest..."

* Patrycja Jarosz z kl. I A  - za refleksyjną interpretację wiersza A. Mickiewicza pt. "Niepewność".

* Justyna Frączek z kl. II a -  za emocjonalną interpretację wiersza własnego autorstwa.

Publiczność zgromadzona w sali teatralnej doświadczyła wielu wzruszeń, słuchając interpretacji utworów o różnych barwach szczęścia, miłości, tęsknoty i żalu.

Serdecznie gratulujemy laureatom! Dziękujemy młodzieży za udział w konkursie a opiekunom artystycznym za pomoc w doborze repertuaru i przygotowaniu prezentacji.

Organizatorki:
Wiesława Chmiel i Krystyna Fajfer