2017-03-30|Umieszczone w: Religia, |przez: Małgorzata Kącka

W piątek 24 lutego 2017 roku na terenie naszej szkoły odbył się finałowy etap X Jubileuszowego Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia-Księga Życia”. Do tego etapu zakwalifikowało się siedemnaście szkół z terenu całej archidiecezji lubelskiej. Temat tegorocznego etapu finałowego dotyczył osoby Mojżesza. Zadaniem reprezentantów poszczególnych szkół było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące osoby tego człowieka wiary oraz losów narodu wybranego podczas jego wyzwolenia z niewoli egipskiej. Po raz kolejny uczniowie z różnych szkół całego województwa mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy z zakresu Biblii. Patronat honorowy nad konkursem objęli Arcybiskup naszej diecezji Stanisław Budzik, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk oraz radio eR.