2017-04-10|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

Zachęcamy nauczycieli i szkoły do udziału w konkursie „Czas na zdrowie”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.
Projekt prowadzony będzie w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i składać z dwóch etapów:
I – powołanie 10 - osobowych zespołów, zdobycie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, przygotowanie scenariusza Festynu Zdrowia, II – organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.
Formuła organizacji Festynu Zdrowia skupia wszystkie elementy składające się na zdrowy styl życia: poszerzanie wiedzy na temat zdrowia, zastosowanie praktyczne poprzez organizację zdrowych posiłków zawierających produkty ekologiczne i regionalne oraz organizację zabaw ruchowych o średniej aktywności.

Rejestracja trwa do 17 kwietnia 2017 r.
Formularz rejestracyjny znajduje sie na stronie: http://www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl/

Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska
Kontakt: tel: 22 532 71 94, fax: 22 532 71 92, w godz: 10 -14; www.aktywniepozdrowie.pl – konkurs „Czas na zdrowie”, e-mail: czasnazdrowie@fundacjabos.pl