2017-06-07|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Targi Lublin S.A.
 
Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej obraz kościoła, portret sylwetki księdza bądź dowolną scenę z życia parafii. 
 
Prace można nadsyłać w dniach 22.05.2017 do 18.09.2017 roku.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
 
a. Początkujący Artysta - uczniowie szkoły podstawowej klas I-III
b. Zdolny Uczeń - uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI
c. Artysta - Gimnazjalista - uczniowie gimnazjów
 
Dopuszcza się następujące formaty prac indywidualnych:
a. Rysunek (format A4) - wykonany dowolną techniką
b. Praca malarska (format A4)
 
 
Rozdanie nagród nastąpi 27.09.2017 roku w hali Targów Lublin S.A.
(Dworcowa 11, Lublin) podczas Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO.
 
Wstęp na rozdanie nagród będzie możliwy po dokonaniu rejestracji na targi.
  
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Targów LUBSACRO.
 
Więcej szczegółów na stronie: LUBSACRO