2014-06-13|Umieszczone w: |przez: Małgorzata Kącka

W dniu 30 maja 2014 r. uczniowie trzech klas (3A, 1F i 1G) uczestniczyli w wydarzeniu „Ósemka i Jedenastka na Gimnazjalnej Sesji Rady Miasta”. 23 uczniów w godzinach popołudniowych udało się do Ratusza Miejskiego, gdzie w sali obrad Rady Miasta Lublin radziliśmy: 1 – Co nowego powinno się pojawić oraz co trzeba ulepszyć/zmienić? w przestrzeni Lublina, a konkretnie na naszym osiedlu (Skarpa), w naszej dzielnicy (Czuby) i w całym mieście. Przez dwie godziny nasi uczniowie wraz z uczniami z Gimnazjum nr 8 (w sumie 44 osoby) dyskutowali (odtwarzając przebieg prawdziwej Rady Miasta), a następnie głosowali projekty uchwał używając nowoczesnego systemu głosowania elektronicznego. Nad całością obrad czuwał radny Miasta Lublin pan Zbigniew Ławniczak, który był pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia.
Komisje gimnazjalnej sesji zaproponowały następujące uchwały:
Komisja obradująca nad ulepszeniem naszego Gimnazjum oraz najbliższego otoczenia szkoły.

 1. Modernizacja szkoły: klimatyzacja lub wentylacja w salach, ławki na korytarzach, szafki szkolne w szatniach, wyższy standard łazienek.
 2. Doinwestowanie wąwozu: lepsza nawierzchnia, nowe nasadzenia.
 3. Udoskonalenie stadionu przy szkole: nowe nawierzchnie, remont trybun.
Komisja obradująca nad ulepszeniem Gimnazjum nr 8 oraz najbliższego otoczenia szkoły.
 1. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na osiedlu.
 2. Zwiększenie ilości dróg rowerowych.
 3. Remont drogi od ul. Biedronki do Spa Orkana.
Komisja obradująca nad ulepszeniem dzielnicy Czuby.
 1. Wybudowanie boisk do koszykówki przy ulicach: Romantyczna i  Radości.
 2. Punkty hot-spot zapewniające dostęp do Internetu  (wąwóz pomiędzy osiedlami Poręba i Łęgi oraz  przy przychodni przy ul. Tatarakowej).
 3. Powstanie na osiedlu Poręba przy ul. Bursztynowej nowoczesnego domu kultury i biblioteki.
Komisja obradująca nad całością miasta Lublin.
 1. Utworzenie centrum rowerowego, wypożyczalni rowerów (kilka punktów w różnych dzielnicach).
 2. Melioracja - zabezpieczenie od zalewania Dzielnicy Za Cukrownią.
 3. Zmiana lokalizacji i remont dworca autobusowego (umiejscowienie na ul. Młyńskiej i Dworcowej koło dworca PKP).
 4. Utworzenie strzelnic w kilku dzielnicach Lublina, promocja strzelectwa wśród młodzieży.
 5. Utworzenie internetowego informatora kulturalnego dla młodzieży, promocja uczestnictwa w kulturze wśród młodzieży.
W wyniku głosowań prawie wszystkie uchwały zostały przyjęte.  Odrzuciliśmy tylko propozycję utworzenia strzelnic i internetowego informatora kulturalnego. Planujemy również nasze propozycje złożyć w Ratuszu z nadzieją, że nasze pomysły chociaż w drobnej części zostaną zrealizowane.

Link do audycji radiowej:

http://moje.radio.lublin.pl/gimnazjalisci-w-roli-radnych.html