2014-06-27|Umieszczone w: Przedmioty artystyczne, |przez: Małgorzata Kącka

Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego było Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS w Lublinie oraz  Fundacja „Russkij Mir” z Moskwy. W dniu 17 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, ponadto uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną o najbardziej rozpoznawalnych miejscach w Rosji.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów szkół polskich do obchodów „Roku Kultury Rosyjskiej” na świecie, popularyzacja kultury rosyjskiej wśród młodzieży oraz kształtowanie wyobraźni i umiejętności uczniów.

Tematem prac było plastyczne przedstawienie wybranego zabytku architektonicznego w Rosji, nawiązującego do tematu konkursowego „Rosja w zwierciadle symboli architektury". Technika prac była dowolna. Nadesłanych prac  było bardzo dużo, w poziom nadesłanych prac wysoki.
 
Naszą szkołę reprezentowały uczennice - Weronika Kozieł z klasy 3A i Natalia Michel z 2D, która w Konkursie otrzymała wyróżnienie za swoją pracę malarską na płótnie.  Gratulujemy!
 
Uczennice przygotowała pani Agnieszka Burdyk.